Tumhi Kiti Bhi Lava Shakti Lyrics – Anand Shinde

 Tumhi Kiti Bhi Lava Shakti Lyrics by Anand Shinde is latest bheemgeet 

Tumhi Kiti Bhi Lava Shakti Lyrics

लय मजबूत भिमाचा किल्ला
तुम्ही किती बी लावा शक्ती,
अन किती पण लढवा युक्ती ।
तुम्ही कराल किती हि हल्ला,
लय मजबूत भिमाचा किल्ला

रक्त तिळ तिळ ते आटवून,
किल्ला बांधून ठेवलाय त्याने ।
किल्ल्यावरी ते निळ निशाण,
फडकवलंय माझ्या भिमाने ।
बाबासाहेबांचा विजय असो,
वाघ भित नाही मांजरीच्या पिल्ला ।।१।।

शूर भिमाचा खरा शिपाई,
आता दलित राहिला नाही ।
किल्ल्यावर जर केली चढाई,
घ्यावं समजून झालीच लाही ।
बाबासाहेबांचा विजय असो,
लय मजबूत भिमाचा किल्ला ।।२।।

करा गणिमी कावा तुम्ही,
स्वारी परतून लावू आम्ही ।
चिरवू आम्हीच रेखुम खुमी,
नाही आमच्यांत कसली कमी ।
करु मणकाच त्यांचा ढिल्ला,
लय मजबूत भिमाचा किल्ला ।।३।।

You may also like...