Darshan Dere Bhagwantaa Lyrics – Pralhad Shinde

Darshan Dere Bhagwantaa lyrics by Pralhad Shinde is devotional marathi song sung by the Pralhad Shinde here Darshan Dere Bhagwantaa Song lyrics.

Darshan Dere Bhagwantaa lyrics 

दर्शन दे रे, दे रे भगवंता
किती अंत आता पहाशी अनंता

माय पित्याची सेवा पुंडलिकाची
भक्ती पाहिली तू गोर्‍याकुंभाराची
तैसे येणे व्हावे तुझे कृपावंता

ऐकताच वाणी संत चोखोबाची
साक्षात प्रगटे मूर्ती विठ्ठलाची
ऐसे दान देशी तुझ्या प्रिय संता

तूच जन्मदेता, तूच विश्वकर्ता
मन शांत होई, तुझे गुण गाता
हिच एक आशा, पुरवी तू आता


You may also like...