Chandanyachi Chaya Kaparachi Kaya Lyrics – Bhimgeet

Chandanyachi Chaya Kaparachi Kaya Lyrics Is latest Bhimgeet song sung by Pralhad Shinde while lyrics are written by Wamandada Kardak.

Chandanyachi Chaya Kaparachi Kaya Lyrics  

चांदण्याची छाया, कापराची काया
माऊलीची माया होता, माझा भीमराया

चोचीतला चारा, देत होता सारा
आईचा उबारा देत होता सारा

भीमाईपरी चिल्यापिल्यांवरी
पंख पांघराया होता, माझा भीमराया
 
बोलतात सारे, विकासाची भाषा

लोपली निराशा आता लोपली निराशा
सात कोटी मधी, विकासाच्या आधी
विकासाचा पाया होता, माझा भीमराया

झाले नवे नेते, मलाईचे धनी
वामनच्या मनी येती जुन्या आठवणी

झुंज दिली खरी, रामकुंडावरी
दगड गोटे खाया होता, माझा भीमराया

You may also like...